Hjem

 

Midtsjællands- & Storstrømsudvalget

-et udvalg under DGK - Dansk Gravhunde Klub

Medlemsmøde i Midtsjællandsudvalget under DGK

d. 25. oktober 2016

 

Medlemsmødet afholdes på Haslev Bibliotek, Jernbanegade 62,4690 Haslev. Indgang fra Rådhusstien ( det er i Bibliotekets kælderetage ) mødelokale 2

Under mødet vil der blive serveret kaffe, te og kage og vand.

Tænk allerede nu på om du vil give en hånd og være en del af udvalget, Stil op til selve udvalget vi mangler folk, eller giv tilsagn om at give en hånd til vores arrangementer.

Har du forslag der skal behandles i.flg. Indkaldelsen, bedes sendt til

Lis Helwer på lisvhelwer@gmail.com senest 14 dage før dvs. senest 11/10-16

 

Mødet begynder kl. 19

Dagsorden:

1: Valg af dirigent.

2: Valg af stemmetæller

3: Udvalgets beretning

4: Udvalgets regnskab

5: Valg af udvalgsmedlemmer

6: Valg af revisor

7: Indkomne forslag bedes sendt til Lis Helwer på lisvhelwer@gmail.com

senest 14 dage før dvs 11/10-16

8: Eventuelt

 

Vi håber på stort fremmøde og villige medlemmer der vil give en hånd med i udvalgsarbejdet så vi kan få et udvalg igang.

 

Medlemsmøde i Storstrømsudvalget under DGK d. 20 oktober 2016

 

Medlemsmødet afholdes på Produktionsskolen Stømmen Langøvej 6, 4760 Vordingborg

Under mødet vil der blive serveret Kaffe og Kage. Efter mødet afholdes vores traditionsrige Bankospil.

Tænk allerede nu på om du vil give en hånd og være en del af udvalget, Stil op til selve udvalget vi mangler folk, eller giv tilsagn om at give en hånd til vores arrangementer. Har du forslag der skal behandles i.flg. Indkaldelsen, så skal jeg modtage det via email, senest i morgen.

Mødet begynder kl. 19

Dagsorden:

1: Valg af dirigent.

2: Valg af stemmetæller

3: Udvalgets beretning

4: Udvalgets regnskab

5: Valg af udvalgsmedlemmer

6: Valg af revisor

7: Indkomne forslag bedes sendt til Ghita Pensdal mail: den-pals@mail.tele.dk senest 14 dage før.

8: Eventuelt

Vi ses MVH Ghita

 

OBS! OBS!

 

Midtsjælland og Storstrøms udvalget afholdte mandag d. 11/7 2016 udvalgsmøde, ang. for få hænder i udvalget. Bestyrelsen deltog med Peter Nielsen og Tove Baukjær. Udvalget havde efterlyst flere personer til at gå ind i udvalget, uden succes. Udvalget valgte derfor at overdrage udvalget til bestyrelsen. Bestyrelsen varetager udvalget med hensyn til brugsprøver og udstilling, frem til nyt/nye udvalg er fundet.

Udvalget ønskede, at udvalget Midtsjælland og Storstrøm igen blev til to mindre udvalg, da udvalget geografisk er blevet for stort. Dette ønske har bestyrelsen efterkommet, og der indkaldes derfor til to medlemsmøder, et i hvert af de to nye områder. Et nord for Storstrømsbroen, og et syd for broen. Viser det sig på disse møder, at der er et ønske om, at udvalget skal fortsætte som et, tages der stilling til dette herefter.

 

 

 

Medlemsmøde i Midtsjællandsudvalget den 25 oktober

Mødet begynder kl. 19

Medlemsmødet afholdes på Haslev Bibliotek, Jernbanegade 62, 4690 Haslev

Indgang fra Rådhusstien – det er i kælderetagen - Mødelokale 2

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Valg af stemmetællere

3.Udvalgets beretning

4.Udvalgets regnskab

5.Valg af udvalgsmedlemmer

6.Valg af revisor

7.Indkomne forslag bedes sendt til Lis Helwer mail: lisvhelwer@gmail.com senest 14 dage før.

8.Eventuelt

 

Medlemsmøde i Storstrømsudvalget d. 20 oktober 2016

Medlemsmødet afholdes på Produktionsskolen Stømmen Langøvej 6, 4760 Vordingborg

Mødet begynder kl. 19

Dagsorden:

1: Valg af dirigent.

2: Valg af stemmetællere

3: Udvalgets beretning

4: Udvalgets regnskab

5: Valg af udvalgsmedlemmer

6: Valg af revisor

7: Indkomne forslag bedes sendt til Ghita Pensdal mail: den-pals@mail.tele.dk senest 14 dage før.

8: Eventuelt

 

OBS OBS HASTER 04/07-16

Kære medlemmer,

Vi er i den situation, at vi er blevet for få (3) i udvalget til at køre det videre, arbejdsmængden pr person er blevet for stor. Så enten skal der komme 4-5 personer her og nu som vil træde ind i udvalget omgående,hvis ikke så nedlægger vi det inden ugen er omme. Hvis vi ikke får nye med omgående, så vil der ikke være nogen aktiviteter eller nogen form for medlemsmøder i udvalgets område. Der vil heller ikke være nogen form for info i Gravhunden om hvor der kan ring eller gravtrænes. Det vides så heller ikke om efterårets prøver, som vores udvalg skal stå for vil blive afholdt, også udstillingen i Fakse er i fare.

 

Henvendelse til Ghita Pensdal eller Elsebeth Mikkelsen

 

 

Næste gåtur bliver d. 26/6 et sted på Stevns.

Nærmere senere

Så er det igen tid til at komme ud i det fri og få motioneret jer selv og jeres hunde

Vi mødes 26/6-16 kl 11.00 på parkeringspladsen ved Bøgeskov havn, Bøgeskovvej 6-8, 4660 Store Heddinge

Vi har tænkt os en rute på ca 5 km.

Efter turen serverer vi kaffe og kage. Deltagelse kr. 10,- pr. 2. benede.

Tilmelding af hensyn til kaffebrygningen senest 25/6 til Elsebeth Mikkelsen tlf. +45 23 24 78 03

gravhunde@kenneltau.dk

Vi gennemfører turen uanset antal tilmeldinger.

Vi glæder os til at se jer.

 

HUSK

Tirsdag d. 3. maj starter vi udendørs på Skovlinien 3 i Mern fra kl. 18.00. Erik starter gravtræning fra kl. 17.30

 

Sæt kryds i kalenderen til Årets dejligste Skaverup Skue d. 5. juni 2016

 

se mere under fanebladet Skue

Tilmeldingsfrist d. 21. maj 2016

 

ÆRESPRÆMIER MODTAGES MED TAKNEMMELIGHED

 

Udvalget er jo desværre blevet reduceret til 4 personer.

Vi mangler frivillige til at give en hånd med til de kommende arrangementer. Det drejer sig om sporprøve d. 10/4 - Skue d. 5/6 og Faxe udstillingen d. 15/10.

Hvis du vil hjælpe os, så kontakt venligst Elsebeth Mikkelsen eller Ghita Pensdal .

Se telefon og adresse under udvalgsmedlemmer

Udvalget takker for det store fremmøde og stor tak til Charlotte Knuth, for at vi måtte komme på en så dejlig tur i Knuthenborg.

Foto: Susanne Staal

Så starter vi ringtræning og hvalpemotivation op igen i Panteren, Vordingborg.

Første gang bliver onsdag d. 13 jan 2016 kl 18.30.

Foreløbigt hver 2 onsdag, i lige uger.

Vel mødt til træning i 2016.

 

 

 

Se mere om kommende arrangementer under sidste nyt

Aktiviteter

Ringtræning:

Hver anden onsdag i Panteren, Solbakkevej 42 i Vordingborg .13.januar - kl. 18.30

Hvalpeleg: samme tid og sted.

pris 30 kr pr hund.

 

 

Gravtræning:

Mern:

Vinterferie indtil en tirsdag ultimo februar / marts afhængig af vejret. Dato opslåes senere

Erik Andersen, Skovlinien 3, 4735 Mern. Tlf. 46 73 26 71

 

Sakskøbing:

Hver onsdag fra kl 16.00 eller efter aftale.

Jan P. Flørning, Pogemosevej 27, 4990 Sakskøbing

Tlf. 20 62 66 53

 

Humleore v. Ringsted:

Hver mandag kl. 19.00. Nummer skal være trukket senest 19.30.

Sidste træning i 2015 er 30. november.

Derefter pause indtil 18.januar 2016.

Peer Knübbel, Humleorevej 49, 4100 Ringsted

Tlf. 22336858 OBS NYT NR.

Ved skovbo træ

Køre vejledning fra Ringsted af vej nr 150 mod Køge til Fjællebro, tag så Kongskildevej 5, 4100 Ringsted

 

 

Planlagte brugsprøver

Gravprøver:

Den 5/3 i Humleore. Sidste frist for tilmelding er 23/2 til Ghita Pensdal på mail:

den-pals@mail.tele.dk

 

Sporprøver:

Den 10/4 i Vemmetofte. Sidste frist for tilmelding er 26/3 til Ghita Pensdal på mail:

den-pals@mail.tele.dk

 

 

Copyright © All Rights Reserved DGK - Midtsjællands- & Storstrømsudvalget